مدیرعامل مجمع خیرین سلامت معاون اجرایی و مسئولین کمیته های مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی را منصوب کرد

-

دکتر علی تقی زاده افشاری مدیرعامل مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی طی احکام جداگانه ای معاون اجرایی و مسئولین کمیته های مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی را بشرح ذیل منصوب کرد :

دکترمهران میرزائی .....معاون اجرایی مجمع

دکتر علی افشانی .....مسئول اطلاع رسانی و روابط عمومی مجمع

خانم مهین کهنکاری .....مسئول شورای مشارکت های بانوان مجمع

خانم شمسی شهریارفر.....مسئول امور حقوقی مجمع


تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۰:۰۶ | دفعات بازدید: ۲۱۱ بازدید

برچسب ها: - کمیته های مجمع