این مطلب را دکتر آقازاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در حاشیه بازدید مهندس متاعی رئیس هیات مدیره خیرین سلامت استان از پروژه بیمارستان جامع زنان در ارومیه و در گفتگو با روابط عمومی مجمع خیرین سلامت استان عنوان کرد

-

دکتر آقازاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در حاشیه بازدید مهندس متاعی رئیس هیات مدیره خیرین سلامت استان از پروژه بیمارستان جامع زنان در ارومیه و در گفتگو با خبرنگار وب دا گفت : همین که امروز آقای مهندس متاعی رئیس هیات مدیره مجمع خیرین سلامت استان و همراهانشان این پروژه را بازدید کردند به عنوان یک فرد خبره تایید و صحه بر عملکرد مشاور ، عملکرد پیمانکار و کارفرما گذاشتند این خود یک انرژی مثبت ایجاد کردن در همین محیطی است که دوستان ما دارند کار می کنند بالاخره هر پروژه ای نواقصی می تواند داشته باشد فرض کنید 20 درصد نقص داشته باشد ولی 80 درصد آن مثبت است و آن را دیدن و انرژی مثبت دادن باعث می شود انگیزه کاری بیشتر شود ما باید فرهنگ کاری و قدرشناسی را در جامعه رواج بدهیم و من همیشه بر این معتقدم که منفی گرا نباشیم و مثبت گرا باشیم و انرژی مثبت در محیط پخش کنیم نه تنها در مسایل کاری بلکه در خانواده هم همین طور باید باشد وقتی ما مثبت اندیش باشیم و خوبی ها را ببینیم تاثیرگذارتر و سازنده تر خواهیم بود.


تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۵:۰۴ | دفعات بازدید: ۲۸۷ بازدید