اهداء شش دستگاه پالسی اکسی متر به بیمارستان امام خمینی (ره) نقده اهداء شد

دکتر دانشگر رئیس بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) نقده از اهداء شش دستگاه پالسی اکسی متر توسط خیرین نیک اندیش بنام های گلی عذار در احسان پدرش و قاسم رمضانی هر کدام سه عدد جمعا شش عدد جهت استفاده در بیمارستان خبر داد.

وی ارزش ریالی هر یک دستگاه پالسی اکسی متر5200000 ریال عنوان کرد وگفت: این موارد اهدایی در بخش های مختلف بیمارستان استفاده خواهد شد.

رئیس بیمارستان در شش ماهه اول سال جاری بالغ بر 200 میلیون ریال از سوی افراد خیر و متدین شهر ، وسایل و امکانات مورد نیاز بخش های مختلف خصوصا بخش دیالیز اهداء نموده اندگفت: بینش وسیع افراد متدین و خیر که سخاوتمندانه یاریگر نیاز بیماران در عرصه سلامت شده اند قابل ستایش است.


تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۵:۱۲ | دفعات بازدید: ۲۳۳ بازدید

برچسب ها: - خیرین نقده