احسان خانواده مرحوم محمود شیرگون و احسان همکار شبکه بهداشت و درمان اشنویه به بیمارستان نبی اکرم(ص)

-خانواده مرحوم محمود شیرگون طی مراجعاتی که به بخشهای بیمارستان داشتند ، نیاز به دو دستگاه ویلچر را تشخیص و سریعاً اقدام به خرید و اهداء به بیمارستان کردند . در ضمن خانواده مرحوم شیرگون مبلغ 8 میلیون ریال وجه نقد به بیمارستان نبی اکرم(ص) اشنویه اهدا کردند.

 و همچنین یکی از همکاران خوش نیت و با معرفت شبکه بهداشت و درمان اشنویه که نخواستند نامشان درج شود 4 عدد پروپ پالس اکسی متر کودکان و بزرگسالان به ارزش 50 میلیون ریال خریداری و به بیمارستان نبی اکرم (ص)اشنویه اهداء کردند .

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۱۳:۰۶ | دفعات بازدید: ۵۴ بازدید