خانم رامش حسن زاده از خیرین نیکوکار دومین دستگاه دیالیز را به بیمارستان آیت الله طالقانی ارومیه اهداء کرد .

خانم حسن زاده از خیرین نیکوکار که در سال گذشته یک دستگاه دیالیز به بیمارستان طالقانی اهداء کرده بود ، با توجه به مشکلات بیماران دیالیزی در این بیمارستان که تا شیفت سوم و چهارم بیماران کلیوی دیالیز می شوند دومین دستگاه دیالیز را به بخش دیالیز بیمارستان آیت الله طالقانی اهداء نمود .

گفتنی است خانم شمسی شاهلویی مادر خانم حسن زاده از بیماران دیالیزی در این بیمارستان هستند که هفته ای سه بار دیالیز می شوند و خانم حسن زاده از این طریق با مشکلات همودیالیز آشنا شده و اقدام به این امر نیک کردند که امید است شاهد تداوم فرهنگسازی در این عرصه باشیم.

ضمن اینکه این خانواده نیکوکار با هزینه ای بالغ بر سی میلیون تومان دو عدد uf cell که از قطعات اصلی در دستگاههای دیالیز می باشد را تهیه و اهداء نمودند که موجب شد دو دستگاه دیالیز که نیاز به تعمیر داشت با این قطعات مجدداً تعمیر و برای ارائه خدمات به بیماران دیالیزی آماده شوند.


تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰۸:۱۱ | دفعات بازدید: ۳۳۳ بازدید