اولین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت در سال 95

در ابتدای جلسه آقای دکتر تقی زاده رئیس هیئت مدیره مجمع ضمن خیر مقدم به اعضای جلسه، به تشریح روند شکل گیری هیات امناء و هیئت مدیره مجمع پرداختند و دستورکار جلسه را تبیین نمودند. ایشان حمایت های اجرایی از خیرین را جزو اولویت های کاری مجمع و دانشگاه برشمردند و خواستار ارائه اولویتهای نیازهای بهداشتی و درمانی از طریق معاونتهای دانشگاه شدند.

سپس آقای دکتر آقازاده ریاست محترم دانشگاه در خصوص نحوه اعلام نیازهای بهداشتی و درمانی و مشارکت خیرین در آن توضیحاتی ارائه نمودند. ایشان نمونه عینی لزوم ورود مردم و مشارکت خیرین را ،بیمارستان آیت ا... خویی عنوان نموده و شفاف سازی و اطلاع رسانی دقیق از روند اقدامات انجام شده را برای خیرین و مردم با اهمیت برشمردند.

در ادامه اعضای محترم هیئت مدیره به بحث و تبادل نظر پیرامون مسئولیت مدیرعاملی مجمع پرداختند و به اتفاق آراء آقای دکتر حمیصی بعنوان مدیرعامل مجمع خیرین سلامت انتخاب گردیدند.

 


تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ ۱۳:۰۷ | دفعات بازدید: ۸۰۵ بازدید