31 اردیبهشت 1401 به مناسبت هفته خوابگاه های دانشجویی بازدید خیرین سلامت از خوابگاه دانشجویی و نیاز سنجی برای جلب مشارکت خیرین برای بهسازی خوابگاه های دانشجویی

همزمان با هفته خوابگاهها با حضور رئیس هیات مدیره مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی

مدیرعامل اتاق بازرگانی استان آذریابجان غربی

خیرین سمن های سلامت

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه و همکارانشان و مدیرسازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت برای جلب مشارکت خیرین در بهسازی و بازسازی و احداث خوابگاههای دانشجویی از خوابگاه شهید دکتر قلی پور بازدید کردند.

روابط عمومی مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی


تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۰۹:۰۳ | دفعات بازدید: ۱۴۵ بازدید

برچسب ها: - خیرین سلامت