جلسه مشارکت های مردمی زنان با حضور اکثریت اعضا در ساعت 8 صبح روز 27/2/96 تشکیل شد

جلسه مشارکت های مردمی زنان با حضور اکثریت اعضا در ساعت 8 صبح روز 27/2/96 تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

  • کلنگ زنی محل جدید بیمارستان زنان توسط وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 16/2/96 به اطلاع اعضا رسید و قرار است تابلویی جهت آشنایی شهروندان ارومیه در محل بیمارستان نصب شود و همکاری مجمع خیرین سلامت روی آن قید گردد.
  • در مورد جذب نیروهای مردمی پیشنهاد شد که در ماه رمضان سال 96 مهمانی در محل دانشگاه برگزار و اهداف مجمع خیرین سلامت و مشارکت های مردمی زنان به اطلاع مدعوین رسانده شود.
  • مقرر شد که در اولین مهمانی ، اکثریت مهمانان از متخصصین زنان و زایمان و ماماهای سطح شهر دعوت به عمل آید.

 


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۰:۰۳ | دفعات بازدید: ۱۰۷۷ بازدید