جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد با حضور کلیه مدیران سمن های ارومیه و امور مشارکتهای اجتماعی دانشگاه در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد با حضور کلیه مدیران سمن های ارومیه و امور مشارکتهای اجتماعی دانشگاه در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه ضمن تشریح کامل برنامه، راهکارهای حضور پرشور مردم برای بازدید از غرفه های سمن های سلامت و آشنایی با دستاوردهای آنان و همچنین شیوه های مختلف تبلیغاتی برای آگاهی و اطلاع رسانی به عموم مردم در خصوص نمایشگاه بررسی شد. همچنین حوزه مشارکتهای اجتماعی دانشگاه آمادگی خود را برای اطلاع رسانی نمایشگاه و پشتیبانی از سمن ها در تجهیز و آماده سازی غرفه ها را اعلام نمود.


تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ ۰۷:۰۷ | دفعات بازدید: ۸۸۳ بازدید