اهداء 200 متر مربع زمین به ارزش ریالی 900 میلیون ریال توسط خیر نیکوکار روستای نلاس سردشت.

دکتر اسماعیلی ثانی مدیر شبکه بهداشت و درمان سردشت در گفتگو با روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان سردشت دراین خصوص گفت: پتانسیلهای عظیمی در حوزه خیرین عرصه سلامت شهرستان سردشت مشاهده می شود و باید با استفاده از این ظرفیت عظیم و هم چنین با اهمیت دادن به نقش خیرین در پیشبرد اهداف نظام سلامت و با بکارگیری از همه این ظرفیتهای مردم نهاد برای کمک به شبکه بهداشت استفاده نماییم.

ناصر فتاح پور مدیر اجرایی مجمع خیرین سلامت افزود: هدف از تشکیل شورای خیرین عرصه سلامت، استفاده از پتانسیل و توان مالی خیرین در پیشبرد اهداف بهداشتی شهرستان و رفع نواقصات موجود  می باشد وی با بیان اینکه باید افراد را تشویق کرد تا در پیشبرد اهداف نظام سلامت شریک شوند وی افزود: به همت اعضائ  شوراء و دهیار روستای نلاس ، خیر نیکوکار حاج اسماعیل احمدزاده  طی امضائ توافقنامه ای  یک قطعه زمین به متراژ 200 مترمربع در رو به روی دبیرستان پسرانه نلاس در  حاشیه جاده اصلی ومواصلاتی سردشت به  نلاس جهت احداث پایگاه بهداشتی به حوزه بهداشت ودرمان سردشت اهداء نمود.

فتاح پور خاطر نشان کرد: در سالهای اخیربا فعال شدن مجمع خیرین سلامت و رغبت این خیرین به این حوزه نوید دهنده دستیابی سریعتر ازبرنامه های پیش بینی شده به اهداف  طرح تحول سلامت می باشد.

 

 

لازم به ذکر است شورای خیرین سلامت ازسال 91 شروع به فعالیت نموده که تا به این لحظه مبلغ هفتصد وشصت میلیون ریال در راستای بهبود و ارتقاء حوزه بهداشت و درمان هزینه و مقدار 1200مترمربع 1200با کاربری بهداشتی و فوریت پزشکی درسطح شهرستان سردشت توسط شورای خیرین سلامت شهرستان از طرف نیکوکاران اهداء گردیده است.

مجمع خیرین عرصه سلامت شهرستان سردشت این اقدام خیرخواهانه وخداپسندانه این خیر نیکوکار را در راستای ارتقاء عرصه سلامت در حوزه بهداشت ودرمان شهرستان ارج می نهد.


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ ۱۲:۰۱ | دفعات بازدید: ۹۸۷ بازدید