خیرین هولاسویی، ساکن تهران با خرید ۴۵ عدد دستگاه گلکومتر(تست قندخون) برای استفاده در خانه بهداشت های شهرستان در راستای پایش و ارزیابی میزان قندخون بیماران دیابتی تحت پوشش، در این امر خداپسندانه پیش قدم شدند.

شاهمحمدی مسئول بیماری های ستاد بهداشت شهرستان ضمن قدردانی از این حرکت خداپسندانه خیرین هولاسویی، افزود: با تهیه این تعداد دستگاه قندسنج عملا تمام خانه های بهداشت شهرستان این توانایی را خواهند داشت که به طور مستمر نسبت به پایش بیماران دیابتی تحت پوشش خود اقدام نمایند. -


تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ۱۴:۰۸ | دفعات بازدید: ۹۲ بازدید