2 دستگاه همودیالیز AK95S توسط خیرین سلامت خریداری شد و تا چند روز آینده تحویل بیمارستان نبی اکرم(ص) اشنویه خواهد شد.

-

به همت مردم خیر اشنویه و شهرهای اطراف و پیگیریهای دکتر زرزا چک دومیلیارد ریال جهت خرید 2 دستگاه همودیالیز AK95S امضاء و وصول شد. دستگاه ها خریداری شده و تا چند روز آینده تحویل بیمارستان نبی اکرم(ص) اشنویه خواهد شد.

انجمن بیماران خاص شهرستان اشنویه مراتب تشکر و قدردانی خود را از تمامی خیرین بزرگوار و همه کسانی که در این حماسه نقش داشتند به ویژه دکتر بهرامیان که در فراخوان جمع آوری کمک های نقدی جهت خرید دستگاه همودیالیز بسیار کوشید اعلام کرد.


تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱۴:۰۶ | دفعات بازدید: ۳۴ بازدید