سه خیر عرصه سلامت پیرانشهر مبلغ دویست و نود میلیون ریال به بیمارستان امام خمینی (ره) پیرانشهر اهداء نمودند .

دکتر طیب حسینی ریاست بیمارستان امام خمینی (ره) پیرانشهر در گفتگو با روابط عمومی گفت :با توجه به شرایط موجود در خصوص پیشگیری ، کنترل و حفاظت پرسنل از سرایت و انتقال کرونا ویروس ، خیرین عرصه سلامت حامیان بیمارستان امام خمینی (ره) پیرانشهر هستند.

رئیس بیمارستان پیرانشهر اضافه کرد : خیر عرصه سلامت شهرام طالبیان مدیر عامل کارخانه قند پیرانشهر، الکل به ارزش یکصد و هشتاد میلیون ریال به بیمارستان امام خمینی (ره) پیرانشهر اهدا کرد.

وی افزود :خیر دیگر عرصه سلامت بنام دکتر انور سرشین 100 بسته دستکش لاتکس به مبلغ سی میلیون ریال و هفتاد میلیون ریال نیز بصورت نقدی اهداء نمود.

دکتر طیب حسینی یادآور گردید : دکتر مجید بانه ای که از پزشکان متخصص بیمارستان امام خمینی (ره) نیز مبلغ ده میلیون ریال بابت خرید ماسک به بیمارستان امام خمینی (ره) پیرانشهر اهداء کرد .

ریاست بیمارستان و روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر برای این خیرین عرصه سلامت آرزوی سلامتی می نمایند.


تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۴:۱۲ | دفعات بازدید: ۲۲۴ بازدید

برچسب ها: -