دومین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت در سال 95

 

در ابتدای جلسه پس از تبیین دستورکار جلسه توسط آقای دکتر تقی زاده رئیس هیئت مدیره مجمع ، آقای دکتر حمیصی مدیرعامل مجمع توضیحاتی را در خصوص آخرین وضعیت حساب مجمع ارائه نمودند .

در ادامه جلسه آقای دکتر میرزائی در خصوص آخرین وضعیت شوراهای خیرین شهرستان های تابعه، آقای مرتاض در مورد انعطاف قانون مالیاتی برای خیرین عرصه سلامت، گزارشات مربوطه را ارائه نموده و آقای دکتر افشانی با ارائه پاورپوینتی در رابطه با شیوه های اطلاع رسانی مجمع خیرین مطالبی را عنوان نمودند.

در این جلسه مقرر گردید با هماهنگی ائمه جمعه و فرمانداران شهرستان ها و با حضور نمایندگانی از اعضای هیئت مدیره مجمع، نسبت به فعال نمودن دفاتر شوراهای خیرین شهرستانها اقدام گردد و جهت بررسی کسور مالیاتی مودیانی که نسبت به اهداء مبالغ ریالی به مجمع، جهت احداث فضاهای بهداشتی و درمانی اقدام می نمایند جلسه ای در حضور مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان برگزار گردد و موضوع فوق همزمان از مجمع خیرین سلامت کشور استعلام و پیگیری گردد.

همچنین با توجه به ابلاغیه وزارت بهداشت و درمان مبنی بر شروع پروژه های بهداشتی توسط خیرین و تکمیل  50 درصد مابقی آن توسط وزارت بهداشت مقرر شد با نظر موافق اقدام و موضوع جهت بررسی  نحوه همکاری مجامع خیرین سلامت شهرستانها طرح گردد.

 

 

تصمیمات جلسه:

- مقرر گردید جلسه بعدی ساعت 8:30 صبح مورخ 19/3/95 برگزار گردد.

- با نامه شماره 30148/8 مورخ 29/2/95 معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مبنی بر درخواست واریز مبلغ 4845000000 ریال از حساب مجمع به حساب مندرج در نامه جهت اختصاص به دانشکده دندانپزشکی، با توجه به قید" اهداء به دانشکده دندانپزشکی "از طرف واریزکنندگان در فیشهای مربوطه، موافقت بعمل آمد.

- هزینه های انجام گرفته طی سه فقره چک صادره در سنوات گذشته برای موارد مندرج در صورتجلسه تغییر و تحول مابین مدیرعامل سابق و فعلی(مورخ 3/3/95)، مورد تایید قرار گرفت.

- بر وجود حساب پشتیبان برای حساب بانکی مجمع با کد مشخص و همچنین افتتاح حساب ارزی مجمع تاکید گردید.

- مقرر گردید حاضرین جلسه:

آقای دکتر جواد آقازاده                                             آقای دکتر علی تقی زاده افشاری

آقای دکتر عبدالمجید حمیصی                                    آقای کاظم مرتاض

آقای مهندس ابراهیم حق جو                                     آقای باقر صمدزاده طریقت

آقای رسول اصغرزاده                                               آقای مهندس عزیز متاعی

 


تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ ۱۳:۰۷ | دفعات بازدید: ۱۰۲۸ بازدید