این مطلب را دکتر امیر بهزاد مدیرشبکه بهداشت و درمان مهاباد در مصاحبه با صدا و سیمای مرکز مهاباد اعلام کرد.

-

دکتر بهزاد سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهاباد بیان داشت: بیمارستان شهرستان مهاباد به عنوان بلوک درمانی جنوب استان به عنوان بیمارستان عمومی محسوب می شود و از ابتدای طرح تحول سلامت تاکنون اقدامات زیادی در زمینه هتلینگ ، افزایش فضای فیزیکی با احداث و بهره برداری از بخشهای بلوک زایمان ، کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی، مرکز غربالگری که جای تشکر و قدردانی از ریاست محترم دانشگاه را دارد . وی اظهار داشت: پس از احداث فضاهای فیزیکی فوق و ایجاد انشعاب امکانات ابنیه (آب ،برق،تلفن ،گاز) برای این مراکز محوطه بیمارستان و فضای سبز بیمارستان با توجه به فعالیت پیمانکاران دچار تغییرات و دگرگونی های زیادی شد به طوریکه فضای فعلی محوطه بیمارستان را نابسامان کرد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهاباد افزود: در زمینه ساماندهی و استاندارد سازی محوطه حیاط بیمارستان تاکنون به علت بازنشستگی باغبان بیمارستان یک نفر نیروی خدماتی را در این خصوص به کار گیری کرده ایم و در آینده با همکاری شورای شهر چمن کاری محوطه حیاط بیمارستان کلید می خورد.

وی ضمن تشکر از نماینده و فرماندار شهرستان مهاباد اظهار داشت: یک نفر خیر برای ساماندهی محوطه حیاط بیمارستان داوطلب شده که با حمایت های مسئولین شهرستان برای هماهنگی و پیگیری با معاون استانداری برای دریافت سهمیه قیر به زودی قیر مصرفی به خیر تحویل شده و تمامی هزینه های این طرح بر عهده پیمانکار خیر می باشد . سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهاباد ضمن تشکر از ریاست دانشگاه خاطرنشان ساخت: پارکینگ بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد به عنوان اولین مرکز درمانی در استان با موافقت دکتر آقازاده قیمت پایه ای برای آن مشخص شده که پس از ساماندهی محوطه به متقاضیان برابر مقررات و تشریفات ادارای واگذار خواهد شد.


تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۴:۰۴ | دفعات بازدید: ۴۸۹ بازدید