این مطلب را معاون اجرائی مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی اعلام نمود.

-

دکتر مهران میرزائی معاون اجرائی مجمع خیرین سلامت استان با بیان اینکه هدایت خیرین سلامت به سمت نیازهای اساسی  حوزه سلامت استان از اولویت های اساسی این مدیریت می باشد گفت : هر ریالی که خیرین ارجمند برای حوزه بهداشت و درمان در استان هزینه می کنند بسیار ارزشمند بوده و ما باید قدر این کمک ها را بدانیم و از هدر رفت منابع و کمک های خیرین عزیز جلوگیری کنیم و خاطرنشان کرد : سعی شده است با هدایت کمک های خیرین به سمت نیازهای واقعی از اتلاف منابع و همچنین بهره مندی در ارتقای خدمات سلامتی بهره مطلوبی بعمل آید که این اقدامات باید تدوام داشته باشد و لذا قبل از اقدام خیرین در هر حوزه ای با معاونت های ذیربط دانشگاه جلسات مشترک برگزار و مشاوره می گیریم.

معاون اجرایی مجمع خیرین سلامت استان اظهار داشت : در همین راستا و پس از چندماه کار کارشناسی و اخذ نیاز های واحدهای تابعه و تایید معاونت های بهداشت و درمان که البته معتقدیم مانند هر برنامه دیگری بخاطر تغییرات روزمره نیازمندی ها  می تواند تکمیل تر باشد کتابچه نیازمندی های حوزه سلامت آذربایجان غربی به تفکیک نیازهای بهداشتی ، درمانی و آموزشی دانشگاه و همچنین تفکیک شده در بخش های عمرانی و تجهیزات بهداشتی و درمانی و هر شهرستان بصورت مجزا برای مشارکت خیرین ارجمند تهیه و در اوایل سالجاری منتشر شده و به خیرین و واحدهای تابعه ارسال خواهد شد.

مدیر سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت از صادق حاجی حمزه لو کارشناس مسئول خیرین سلامت دانشگاه و حسن حبیب زاده کارشناس مجمع خیرین سلامت استان بخاطر مشارکت در تهیه این مجموعه وزین تشکر نمود.


تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۳:۰۶ | دفعات بازدید: ۴۹ بازدید